Bàn đá 1 tầng đặt lavabo GOLICAA GL-BDH08X

2,200,000 VNĐ

KT: 700 X 470mm