Xả lavabo GOLICAA GL-X04T

160,000 VNĐ

CL: Xả tràn nhựa trắng