Xả lavabo GOLICAA GL-X05T

120,000 VNĐ

CL: Xả tràn nhựa xám