Xả lavabo GOLICAA GL-X03T

230,000 VNĐ

CL: Xả tràn nhựa tán đồng