Kệ gia vị GOLICAA GL-GV3.2T

945,000 VNĐ

KT: 30 X 12 X 40Cm