Kệ chén đặt bàn GOLICAA GL-KCDN.IB

1,800,000 VNĐ2,040,000 VNĐ

Inox SUS 304