Cục xả chậu GOLICAA GL-XD110

270,000 VNĐ

Xả đá Cao Cấp ( Phi 110 )