Chậu dập 1 hộc GOLICAA G1A-4237

450,000 VNĐ

KT Chậu (mm): 420x370x220

KT Khoét lỗ (mm): 390×340